BNL MD
#

Klart for Handverksdager på Røros

Det er tid for Handverksdager på Røros for 22. gang, og nok et år har kursene vært fulltegnet i lang tid. Rundt 70 kursdeltakere og instruktører fra hele landet kommer til Rørosmuseet Bygningsvernsenteret fra 24. til 28. august. Publikumsdagen lørdag er tilbake og i år er det riksantikvaren Hanna Geiran som åpner arrangementet.

- I år kan vi invitere både kursdeltakere og publikum inn i Kurantgården under handverksdager, sier avdelingsleder for bygningsvernsenteret, Berit Bakosgjelten. Hun lover spennende aktivitet og god læring på alle fire kurs, og har i tillegg lagt til rette for mange møteplasser med god mat og mengder av kaffe.

- Handverksdagene blir som tradisjonen tro, og i år er det en ekstra stor glede at vi kan slippe publikum innom porten igjen. Vi håper mange tar turen lørdag, forteller Bakosgjelten. - Vi viderefører også fjorårets digitale dekning av kursene, så alle kan følge utviklingen gjennom uka på våre sosiale medier.

Hanna Geiran Fotograf Øyvind Aase Fluge Riksantikvaren

Riksantikvaren Hanna Geiran åpner handverksdagene 24 august. Foto: Øyvind Aase Fluge

Riksantikvaren åpner

Handverksdagene sammenfaller med møte for de nordisk riksantikvarer som arrangeres på Røros. Riksantikvar Hanna Geiran vil foreta den offisielle åpningen av handverksdagene onsdag 24. august, og alle de nordiske representantene vil få en omvisning torsdag.


- Håndverkstradisjonene våre har vi all grunn til å være stolte av, og Riksantikvaren er opptatt av at flere får muligheten til å lære og bli engasjert i tradisjonshåndverk. I flere deler av landet er det for få som kan tradisjonelle metoder og teknikker for å ta vare på de gamle bygningene våre. Nettopp derfor er arrangementer som Håndverksdagene så viktige, og Håndverksdagene er en av Norges viktigste møteplasser for praktisk bygningsvern. Jeg er stolt av å kunne vise mine nordiske riksantikvar-kolleger det gode arbeidet som gjøres på verdensarvstedet Røros, sier riksantikvar Hanna Geiran i en uttalelse.

 

Fire kurs over fem dager

Årets handverksdager inneholder fire kurs; kistemurer, tradisjonell overflatebehandling eksteriør, portaler i Høs-Knut-tradisjonen, og smiing av eggverktøy og beslag til dører. Alle kurs ble tidlig fulltegnet, og en venteliste ble påbegynt lenge før sommerferien. - Vi setter utrolig stor pris på den responsen vi får på våre kurs. Det viser at det er en interesse for tradisjonshandverk og bygningsvern, og at vi treffer med de temaene vi har valgt, sier Kolbjørn Vegar Os.

- Handverksdagene skal være en arena for læring og formidling av tradisjonelt handverk. Det er en mulighet for tradisjonshandverkere å møtes for å knytte nye bekjentskaper, lære av hverandre og få faglig påfyll. Derfor har Handverksdagene en flott funksjon, forklarer Os.

Portal bygget av snekkeren som kaltes Høs Knut. Foto: Rørosmuseet
Portal bygget av snekkeren som kaltes Høs Knut. Foto: Rørosmuseet

Unge håndverkere med Fortidsminneforeningens stipend

Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNBs prosjekt ‘Håndlag’ er en stipendordning for unge tradisjonshåndverkere. Målet er å bidra til å styrke vår immaterielle kulturarv gjennom kompetanseoverføring innen tradisjonelle håndverksteknikker. Det er fire deltakere med stipend i år.

 

Publikumsdag og digital formidling

Lørdag 27. august gjør publikumsdagen et comeback etter å ha vært avlyst i forbindelse med smittevernstiltak. - Det blir mulighet for å komme tett på arbeidet, deltakerne og instruktørene denne dagen. Kursaktivitetene foregår i Kurantgården, innafor Kølplanken og i Sleggveien. I tillegg serverer vi kaffe og biteti i Kurantgården, forteller Bakosgjelten. - Følg oss også på Facebook, så vil det dukke opp filmsnutter fra kurs, foredrag og lignende, oppfordrer hun.