Foto: Roald Renmælmo

Fremtidens håndverkere

- har bachelor

I løpet av høsten 2018 skal et knippe håndverkere begynne på det mest unike skoletilbudet i Norge. Skal du og din bedrift sikre seg fremtidens oppdrag innen restaurering og bygningsvern bør du være en av dem!

NTNU tilbyr bachelorutdanning for håndverkere innenfor to studieretninger, tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. Studiene er nett- og samlingsbasert slik at det er mulig å studere uavhengig av hvor du bor i landet. Ikke minst kan du arbeide parallelt med skolegangen.

Det finnes ingen tilsvarende utdanning for håndverkere i Norge. Studiet har en forankring i de tradisjonelle håndverksfagene og har ikke bare en naturlig plass i kulturminnevern, men også innen byggebransjen.

NTNU studentenes klasserom, denne gang på folkemuseet i Oslo. Foto: Bygg og Bevar
NTNU studentenes klasserom, denne gang på folkemuseet i Oslo. Foto: Bygg og Bevar

Strengere krav til kompetanse

Utdanning gir muligheter i et marked hvor det stadig stilles økt krav til kompetanse. Riksantikvaren har blant annet bedt fylkeskommunene og eiere av fredete bygninger, samt listeførte kirker om å følge opp krav til kompetanse hos utførende. Riksantikvaren stiller nå krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg.

Formålet er å sikre at verneverdige bygninger blir ivaretatt på en skikkelig måte. Håpet er dessuten at kravene skal stimulere flere til å ta videreutdanning innen bygningsvern.

 

Hva skal til for å få en bachelor i bygningsvern?

Studiet passer for alle som har lyst til å fordype seg i håndverk og bygningsvern utover fagbrev- eller fagskolenivå. Kravet til opptak er at du har generell studiekompetanse, fagbrev innen håndverksfag eller kan vise til tilsvarende praksis.

Hvis du er interessert i å oppnå høy ferdighet og forståelse for tradisjonelt bygghåndverk, er det naturlig å velge studieretningen tradisjonelt bygghåndverk. Du blir da knyttet til en av læringsarenaene. De finnes blant annet i Oslo, Buskerud, Rogaland, Hordaland, Trøndelag, Møre og Romsdal og i Troms fylke.

Dersom du allerede har lang erfaring innen bygningsvern og restaurering og har som mål å øke din kompetanse innen fagfeltet, er studieretningen teknisk bygningsvern det naturlige valget. Du vil da delta på praktiske og teoretiske samlingen ved NTNU og læringsarenaer rundt om i landet ca. 6-9 uker i året.

Studentene har en egen blogg hvor du kan lese mer om aktivitetene

Undervisningen ledes av erfarne fagfolk, her ved dendroøkolog Andreas Kirchhefer. Foto: Bygg og Bevar
Undervisningen ledes av erfarne fagfolk, her ved dendroøkolog Andreas Kirchhefer. Foto: Bygg og Bevar

Om studiet

Studietype: Bachelor, 4-årig

Studiepoeng: 180

Undervisningsform: Deltid

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + relevant fagbrev eller tilsvarende dokumentert erfaring

Søknadsfrist: 

På grunnlag av realkompetanse: 01.03.2018

På grunnlag av generell studiekompetanse: 15.04.2018

 

Les mer om studiet eller søk umiddelbart

 

Hva kan utdanningen brukes til?

Det er stor etterspørsel etter håndverkere med kompetanse på eldre bygninger. Ikke minst gjelder det håndverkere med kjennskap til tradisjonelle konstruksjoner, teknikker og materialer. Mange med bakgrunn fra studiet arbeider innenfor bygningsvernet. Studiet er også relevant i forhold til arbeid innen byggebransjen, arbeid med formidling samt som rådgiver i forvaltningsleddene stat, fylke og kommune.

Markedet for håndverkere som ønsker å satse på bygningsvern er stort. Minst 80 prosent av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050. Markedet for renovering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse (ROT) er på om lag 135 mrd. kroner, hvorav boliger er på om lag 60 mrd. kroner. Dette er omtrent like stort som nybyggmarkedet for boliger og næringsbygg til sammen. Innenfor dette finnes om lag 65 000 bygninger som skal behandles etter antikvariske krav.

 

Opptakskrav

For å søke studieplass må du registrere en søknad på samordna opptak innen 15. april. For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars. 

Forrige opptak var høsten 2016. Opptaksrammen for dette studieprogrammet var 16 plasser og alle søkere med generell studiekompetanse og relevant fagbrev fikk studieplass.

Henrik Jenssen fester taksperrene i mønet med nye trenagler. Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar
Henrik Jenssen fester taksperrene i mønet med nye trenagler. Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar