#

Bygningsvernsenter tildelt milliongave

Buskerud bygningsvernsenter ble nylig overrakt 1,1 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene er øremerket to prosjekter som vil gi håndverkere og byggfagselever i regionen verdifull erfaring med arbeid på gamle hus.

Det var banksjef Therese Askeland som overrakte milliontilskuddet på vegne av Sparebankstiftelsen DNB, til stor glede for Linn Marie Krogsrud og Ivar Jørstad fra Buskerud bygningsvernsenter. Ikke minst for alle interesserte håndverkere, byggfagelever og huseiere i området.

Buskerud bygningsvernsenter har siden etableringen i 2009 arbeidet med å fremme håndverkeres kompetanse på tradisjonelle konstruksjoner og teknikker. Lokale håndverkere har gjennom flere år hatt mulighet til å følge et omfattende opplæringsprogram i tradisjonshåndverk. Et program som dekker de viktigste områdene når det gjelder istandsetting og ruster håndverkerne til å kunne jobbe i restaureringsmarkedet. I tillegg arrangeres enkeltkurs for håndverkere, huseiere og andre interesserte.

Kursene avholdes ofte i forbindelse med konkrete restaureringsprosjekter, gjerne på bygninger som befinner seg på museum. Slik går kompetanseheving og bevaring hånd i hånd. Nå skal midler fra Sparebankstiftelsen bidra til å flytte en gammel låve, samt opplæring av byggfagelever i tradisjonelle teknikker.

 

Hva skal tilskuddet brukes til?

Størsteparten av tilskuddet skal benyttes til å gjenreise en låve fra begynnelsen av 1900-tallet, som ble tatt ned allerede i 2020. Planen er at låven skal gjenreises på Lågdalsmuseet i Kongsberg, hvor den vil være sentral i bygningsvernsenterets kurstilbud for byggfagelever og for Lågdalsmuseets formidling av matkultur. Under oppsettingen av låven vil det arrangeres kurs- og kompetansehevingstiltak.

De resterende midlene skal brukes til å videreutvikle et læringsopplegg for byggfagselever. Det har bakgrunn i et samarbeid som opprinnelig ble startet av Vegard Svarstad fra Vest-Agder museum, Trond Oalann fra Læringsarenaen Vestland ved Hardanger fartøyvernsenter og Ivar Jørstad fra Buskerud bygningsvernsenter.

Målsetningen med prosjektet er å kunne:

- gi et bedre tilbud knyttet til opplæring med vektlegging på byggeskikk, fagets historie og restaurering. Et opplegg med fokus på praksis i kunnskapsformidlingen, med utgangspunkt i ny læreplan for faget.

- lage et undervisningsopplegg som er åpent tilgjengelig og kan romme lokale tilpasninger i byggeskikk eller håndverkstradisjoner.

Som en del av opplegget skal elevene bygge et stavbygg i grovt bindingsverk med manuell tilvirkning av gulvbord, veggpanel og takbord. Det er også et mål at elevene skal få prøve seg på lafting.

På sikt vil dette kunne bli et opplæringsprogram som kan benyttes av andre som har interesse for formidling av tradisjonshåndverk.